Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

TRANSPORT GRATUIT PENTRU COMENZILE MAI MARI DE 200 LEI!

GIVEAWAY 4 MAR - 7 MAR 2024

Regulament concurs Enda The Label:
REGULAMENT DE CONCURS
„Enda The Label”

  1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului este S.C. Enda Studio S.R.L, cu sediul in Suceava, adresa Bld. George Enescu nr.17, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J33/1549/2019, Cod Unic de Inregistrare 45964758, cod IBAN nr.RO06BTRLRONCRT0CG9603201, deschisla  Banca Transilvania – GSG sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata prin Cirstean

Alexandra in calitate de administrator., denumit in cele ce urmeaza „Organizatorul”.

Derularea Concursului se va face pe pagina de Instagram “Enda The Label” in intervalul 4 martie 2024 – 7 martie 2024.

Regulamentul este disponibil pe website-ul și pagina de instagram Enda The Label

https://www.instagram.com/p/CTPDas5jqJN/ fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 4 martie 2024 – 7 martie 2024.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa isi produca efectele numai dupa ce acesta le-a comunicat in prealabil participantilor. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor prin afisare pe pagina de Instagram Enda The Label.


SECTIUNEA 2. LOCUL SI DATA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se desfaşoara in perioada 4 martie 2024 – 7 martie 2024, pe pagina de Instagram Enda The Label, S.C. Enda Studio S.R.L, cu sediul in Suceava, adresa Bld. George Enescu nr.17, 


SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. Poate participa la Campanie orice persoana de peste 18 ani , in perioada  4 martie 2024 – 7 martie 2024 (denumit in continuare „Evenimentul”), respectand intocmai prezentul Regulament.

3.2. Pentru claritate, pentru a se inscrie in Campanie, participantul trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele CONDITII:

1) are cont de utilizator pe site-ul www.instagram.com, completat cu o adresa de e-mail valida si nume/prenume reale.

2) sa acceseze pagina de Instagram (oficiala) „Enda The Label” si sa bifeze optiunea „Follow” a paginii „Enda The Label”;

3) sa dea like la trei postări de pe pagina „Enda The Label”

4) sa se inscrie la concursul de pe pagina de Instagram „Enda The Label”

(https://www.instagram.com/endathelabel/) in perioada „Enda The Label”,

printr-un comentariu la postarea de concurs in care sa eticheteze o persoana din lista de prieteni.

(Exemplu postare: @TAG).

4) respecta prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicatii date de Organizator in vederea desfasurarii in conditii normale a Campaniei.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida / acorda premiul unei persoane asupra careia are suspiciuni de frauda / inselaciune.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.

Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate

celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.


SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Fiecare participant care va posta un comentariu in care va eticheta o persoana din lista de prieteni. (Exemplu postare: @TAG) si va accesa pagina de Instagram (oficiala) „Enda The Label” bifand optiunea „Follow”, va intra in concurs pentru castigarea unuia dintre premiile conform Anexa 1.

4.2. Concursul va avea 1 câștigător: fiecarui participant i se va aloca un numar de concurs, urmand a se face extragerea prin mecanismul online www.random.org, pe baza numerelor de concurs. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, si va fi anuntat public pe pagina Enda de Label, pe 7 martie ora 11:00.

4.3. Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ in mod integral aspectele solicitate si

explicate mai sus. Vor fi sterse comentariile cu continut obscen, imoral, contrar bunelor moravuri, ordinii si linistii publice sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor care nu respecta cerintele concursului.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

4.4. Vor fi eligibili pentru extragere doar participanţii care îndeplinesc toate condiţiile de participare la concurs. Dacă din cauza setărilor de confidenţialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul sau distribuirea imaginii de concurs nu este vizibila pentru organizator sau pentru alţi participanţi, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu include participantul aflat în această situaţie în concurs.

4.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula participarea concurenţilor care editează comentariile postate, care folosesc un limbaj licenţios sau a căror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv.

4.6 Persoanele participante la campanie se pot înscrie doar o singură dată, folosind datele corecte de identificare. De pe un cont poate participa o singură persoană. Fiecare participant are dreptul de a scrie un singur comentariu la postarea de concurs. Participant va fi considerat persoana care scrie un comentariu la postarea de concurs folosind contul personal de facebook, si nu o pagina avand identitate falsa. Dacă în urma verificărilor, organizatorul va constata că o persoană s-a înscris în concurs folosind mai multe conturi de Facebook, aceasta va fi descalificata.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către organizator, rezultă că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat unor astfel de activităţi.

4.8. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor acordate in cadrul acestei Campanii; orice relamatii cu privire la calitatea produselor se vor adresa producatorului sau distribuitorului produselor, dupa caz.

4.9. Predarea premiului de catre Organizator, castigatorului, se va realiza in baza unui proces verbal semnat de Organizator si de castigator. Predarea premiului poate (dar nu este obligatoriu) sa fie un eveniment public.

Art. 5. PREMIUL OFERIT

5.1 Organizatorul Campaniei va oferi un singur premiu in cadrul acestei Campanii. Premiul din concurs consta in două coliere din perle.

Valoarea bruta a premiului acordat castigatorului (valoarea cu TVA inclus al setului) este de 760 ron, acordate in concurs. 

5.2. Premiile nu pot fi inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

5.3. Premiul oferit poate fi valorificat pana la data de 8 martie 2024, prin trimiterea unui colet de “Enda The Label” către câștigătorul concursului.


Art. 6. TAXE ŞI IMPOZITE


6.1. Nu se impoziteaza veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de castigator pentru fiecare premiu.

Art. 7. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”)

7.1. ENDA STUDSIO SRL, in calitate de operator, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate la momentul acordarii premiilor, in scopuri de evidenta contabila. Persoanele vizate sunt acele persoane care in cadrul Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament primesc premiile acordate de catre Organizator.

7.2. Prin participarea la prezenta Campanie, persoanele vizate sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitaţile de evidenta contabila a Organizatorului si cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

7.3. Baza legală a prelucrării datelor personale ale persoanelor vizate de către Societate este atingerea interesului legitim urmărit de societate, respectiv de a evidentia din punct de vedere contabil acordarea premiilor in cadrul campaniei, respectându-se interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

7.4. Vor avea acces la datele dumneavoastra persoanele angajate de catre Societate in departamentul de contabilitate. Datele pot fi comunicate autoritaţilor publice competente, în condiţiile legii. Datele sunt stocate pe durata prevăzuta de lege, iar la îndeplinirea termenului de stocare acestea sunt şterse. Datele nu sunt transferate in străinătate.

7.5 Dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a exercita drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Generală a Datelor cu Caracter Personal, respective beneficiaţi de (i) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatea de prelucrare a datelor personale, (ii) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul de rectificare a datelor prelucrate si de restrictionare a prelucrarii datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, (iv) dreptul de portabilitate a datelor, precum si de (v) dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale automate, în condițiile și cu limitările prevăzute de lege. Pentru exercitarea drepturilor dvs. șau orice

solicitări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate, ne puteți contacta în scris la adresa din Str. Dionisie Lupu nr. 70-72, et. 3, sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail: office@argocp.com.

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa instanțelor competente sau Autorității Naţionale de

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax:

+40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro).

Art. 8 INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”)

8.1. Date privind entitatile care sunt implicate in prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: ENDA STUDIO SRL, in calitate de operator, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate la momentul inscrierii la Campanie si acordarii premiilor conform prezentului Regulament . Persoanele vizate sunt acele persoane care in cadrul Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament participa la Campanie si persoanele care primesc premiile acordate de catre

Organizator.

8.2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal: Operatorul va prelucra doar acele date cu character personal care sunt relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul imputernicitilor pentru urmatoarele scopuri: a) pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la portofoliul de clienti in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor. Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea atingerii intereselor legitime urmărite de Operator în legătură cu dezvoltarea continuă a activității economice a noastre și îmbunătățirea serviciilor oferite dumneavoastră. b) pentru

identificarea dumneavoastra c) pentru a va transmite informații despre noi, promoțiile noastre si despre activitățile si evenimentele noastre si ale Partenerilor noștri, având ca scop marketingul direct. Acest scop de prelucrare este desfășurat doar dacă dumneavoastră vă dați acordul în acest sens, marcând/ bifând expres în secțiunile special destinate, in format electronic din cadrul tabletei de la Punctul de Informare, că vă dați consimțământul pentru aceste activități promoționale și de marketing. Astfel, temeiul legal al acestei prelucrări este consimțământul dvs. d) pentru realizarea de activități de marketing sau publicitate,

precum si realizarea de sondaje. Acest scop de prelucrare este desfășurat doar dacă dumneavoastră vă dați acordul în acest sens, marcând/ bifând expres în secțiunile special destinate in format electronic din cadrul tabletei de la Punctul de Informare, că vă dați consimțământul pentru aceste activități promoționale și de marketing. Astfel, temeiul legal al acestei prelucrări este consimțământul dvs. e) pentru evidenta contabila, financiara si/sau administrativa. Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem. g) pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare, soluționarea litigiilor, sau oricăror altor plângeri la care Operatorul este parte, precum si efectuarea de audituri ale Operatorului.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem aferente activității noastre economice specifice comerciale. h) pentru îndeplinirea obligațiilor legale si responsabilităților sociale, conform legilor romane si internaționale. Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem aferente activității noastre economice specifice comerciale.

Important!

Atunci când vă este solicitat consimțământul, dacă nu îl acordați, noi nu vom desfășura activitățile vizate.

De asemenea, aveți oricând posibilitatea de a reveni asupra deciziei luate în legătură cu consimțământul dvs. în raport cu activitățile de prelucrare vizate. Altfel spus, puteți oricând să îl retrageți atunci când l-ați acordat și invers, puteți oricând să îl acordați mai târziu, în situația când inițial nu ați fost de acord. Pentru a vedea cum, vă rugăm consultați secțiunea nr. 7.5 de mai sus , aferenta drepturilor dvs. Atunci când prelucrarea este desfășurată în temeiul interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării dacă justificați astfel în temeiul unor motive legate de situația particulară a dvs.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în scopurile mai sus menționate. În măsura în care dorim să schimbăm sau să extindem scopurile de prelucrare, vom asigura informarea dvs. în acest sens, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de a opera modificarea.

8.3 .Dezvăluirea datelor cu caracter personal către alte persoane

Datele dumneavoastră vor fi furnizate către alte persoane, fizice sau juridice, cu care colaborăm pentru a îndeplini scopurile de prelucrare, respectând astfel prevederile GDPR si doar in măsura in care acest lucru este necesar sau dacă avem o obligație legală de a furniza datele dumneavoastră. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către următoarele categorii de destinatari, precum și angajații acestora:

8.4 . Durata prelucrarii datelor Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de catre Operator de la momentul in care ati fost de acord sa completati secțiunile, in format electronic din cadrul tabletei de la Punctul de Informare si pana la momentul la care va retrageti consimtamantul. După momentul în care va retrageti consimtamantul, datele dumneavoastra vor fi stocate de către Operator, pentru o perioada adițională de 2 ani, pentru a putea utiliza informatiile necesare în cazul unor eventuale reclamatii sau cereri în instanță.

8.5. Drepturile dvs. in calitate de persoane vizate În calitate de participanti la Campanie si in contextual prelucrării datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat: • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator, conform celor descrise în prezentul document. • Dreptul de acces la date – respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare. • Dreptul la rectificare – respective dreptul de a obține rectificarea de către Operator a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete. • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în măsura în care sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de lege - cu toate acestea, în urma solicitării de ștergere a datelor, Omilos Oradea SRL își rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. • Dreptul la restricționarea prelucrării – în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. • Dreptul la portabilitatea datelor – respective (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal comunicate în format electronic într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. • Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal – va puteti opune oricand, pentru motive temeinice, prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care veți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele dvs cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri. • Dreptul de a va retrage consimțământul – va puteti retrage, oricand consimțământul pentru prelucrarea datelor cu character personal de către Operator, în situatia in care prelucrarea este întemeiata pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. • Drepturi aferente deciziilor automate – în situatia în care Operatorul ia decizii automate în legătură cu datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul de a nu face obiectul

unei astfel de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează într-o măsură semnificativă. Intr-o astfel de situatie aveti dreptul de a obține intervenția umană din partea Operatorului cu privire la respectiva prelucrare, dreptul de a va exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și dreptul de a contesta respective decizie.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau orice solicitări în legătură cu informațiile cuprinse în această pagină sau in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Operator, ne puteți contacta prin următoarele modalități: • Prin poștă, la adresa: Suceava, Bld. George Enescu nr. 17 • Prin email, la adresa de email: info@endathelabel.com; De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Contact ANSPDCP: • website: www.dataprotection.ro; • e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; • telefon:

+40.318.059.211, +40.318.059.212, • adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 

Art.9. CONTESTATII

Cererea scrisa, expresa si motivata, a participantilor la prezenta Campanie, in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfasurarea Campaniei sau orice nerespectari ale Regulamentului, poate fi trimisa la emailul info@endatehalbel, până în ora 17:00 a zilei de 12.09.2021, inclusive.

Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. In cuprinsul sesizarii, participantii vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde raspunsul la sesizare trebuie expediat. Solutionarea sesizarilor se va efectua in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea acestora. Raspunsul la sesizare va fi comunicat de catre Organizator, participantului, prin posta sau email,

la adresa indicata in sesizarea depusa.

In cazul in care in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul işi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei, precum si in caz de abuz din partea participantilor.

Art.10. DISPOZITII FINALE

10.1. Participanţii la prezenta Campaniei accepta sa se conformeze intocmai acestui

Regulament.Validarea si acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

10.2. Odata cu inregistrarea la Campanie, participantul declara in mod liber, expres şi neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii prezente şi/sau viitoare, de nicio natura, faţa de Organizator.

10.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, in circumscriptia carora se afla sediul Organizatorului.

10.4. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la aceasta Campanie, indiferent de natura solicitarii acestora sau de obiectul corespondentei.

Redactat in 2 exemplare originale, azi, 04.03.2024.

ANEXA 1

Premiul acordat in cadrul campaniei „Enda The Label” consta in:

- două coliere din perle - Valoarea premiului acordat castigatorului (valoarea cu TVA inclus al setului) este de 760 ron, acordate in concurs. 


Organizator

Enda Studio SRL

Coș de cumpărături

Nu mai sunt produse disponibile