Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Transport gratuit pentru toate comenzile de peste 200lei!

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC ENDA STUDIO  SRL, înregistrat în cadrul registrului Comerțului cu nr. J33/727/2022 9, CUI 45964758, cu sediul în România, Suceava, B-dul George Enescu nr. 17, denumit în continuare Enda The Label, operator al site-ului www.endathelabel.com, declară că toate datele personale sunt colectate și manevrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR). Enda The Label administrează datele personale în condiții de siguranță și numai în scopurile menționate. 

Categorii de date personale colectate:

Se definesc ca ”date personale”, denumite în continuare ”date” toate informațiile referitoare la o persoana fizica cum ar fi nume, prenume, date despre locație sau de contact (e-mail, telefon, adresă etc). 

Enda The Label colectează date personale doar în următoarele situații:

 • Crearea unui cont pe site-ul www.endathelabel.com. În acest caz se colectează numele și adresa de e-mail. Înregistrarea unei comenzi fără finalizarea acesteia pe www.endathelabel.com, caz în care se colectează nume, adresa de e-mail. 

 • În urma înregistrării unei comenzi pe site-ul www.endathelabel.com caz în care se colectează nume, adresă de e-mail, numărul de telefon, codul poștal și adresa de facturare.

 • În cazul în care suntem contactați prin alte mijloace, vă putem colecta numele si datele de contact (prenumele și numele de familie, adresa de e-mail), date demografice (țara, regiunea și/sau  statul, orașul, și data nașterii. Informațiile despre experiențele cu produsele noastre și preferințele de contact pentru a vă oferi o corespondență suplimentara despre produsele si serviciile noastre.

 • Totodată, există posibilitatea de a ține evidența corespondenței noastre cu dumneavoastră.

Informațiile menționate mai sus pot fi colectate, în toate cazurile (inregistrare, magazin, conectare, oaspete, buletin informativ). Enda The Label nu colectează adrese de IP sau informații legate de geolocație. De asemenea, în cazul plăților cu cardul, Enda The Label nu colectează date privind detaliile de plată. 

Scopul prelucrării datelor:

Enda The Label prelucrează datele personale în vederea livrării comenzilor, onorării contractului de cumpărare precum și îndeplinirea obligațiilor legale ale companiei. Datele dumneavoastră personale pot fi procesate pentru:

 • Oferirea serviciilor și prevenirea oricărei probleme legate de îndeplinirea unui contract de cumpărare.

 • Comunicarea cu clienții prin e-mail, telefon etc. pentru a confirma comanda, pentru a oferi informații despre starea comenzii, finalizarea și expedierea comenzii etc.

 • Puteți fi contactat pentru oferte de marketing prin e-mail dacă sunteți un client sau dacă ați solicitat anterior informații despre produsele Enda The Label. 

Puteți oricând să refuzați comunicările noastre prin linkul de dezabonare care se găsește în e-mail-urile trimise de noi.

 

Transmiterea de informații cu caracter personal către terți:

 

Enda The Label nu transmite sau transferă informații cu caracter personal unor terțe părți decât dacă este necesar pentru îndeplinirea contractului comercial dintre cele două părți. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate doar în cazul unor rațiuni legitime sau în urma acordului dumneavoastră în acest sens. Terții către care pot fi transferate datele dumneavoastră personale sunt: 

 • Agenții de transport (curieri), pentru a livra comanda sau pentru a rezolva reclamațiile și sesizările autorităților publice pentru îndeplinirea datoriilor legale (ex. de contabilitate) unui eventual cumpărător al afacerii noastre.

 • Dacă o terță parte utilizează datele dumneavoastră în legătură cu interesele sale, Enda The Label nu poate fi considerat responsabil. 

Drepturile utilizatorilor:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.endathelabel.com, conform celor descrise în prezentul document.

 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea www.endathelabel.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Enda The Label  a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.

 •  Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Enda The Label să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Enda The Label către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Enda The Label sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Enda The Label poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@endathelabel.com

 

Coș de cumpărături

Nu mai sunt produse disponibile